“ KOA AZA MENATRA NY HO VAVOLOMBELON’ NY TOMPONTSIKA ”   2 TIMOTY 1:8A

TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY FJKM PENIELA FITIAVANA PARIS ATSINANANA

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo.


Ry Fiangonana malala,
  « Fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza aho, dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsi-fiovan'ny finoanareo an'i Kristy » Kol.2:5  

FANOMPOAMPIVAVAHANA ALAHADY 05 JOLAY - FJKM PENIELA FITIAVANA

 
 « Ary ny Tompon’ny fiadanana anie hanome anareo fiadanana mandrakariva amin’ny zavatra rehetra. Ho aminareo rehetra anie ny Tompo » IITes.3 :16 Ny Mpitandrina
Rasoavimbahoaka Fanjanavalona


perikopa
CALENDRIER

                 tsara ho fantatra