VIDEO SAMIHAFA

TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY FJKM PENIELA FITIAVANA PARIS ATSINANANA


VIDEO SAMIHAFAkrismasY FIADANANA 2022
CHORALE ANTSASOA-ANTSAM-PANAHY


IRAY VOLAN'NY SEKOLY ALAHADY 2022krismasim-pifaliana 2021
CHORALE ANTSASOA-HO IRAY 


krismasim-pifaliana 2021
CHORALE ANTSASOA-MITSANGANA


krismasim-pifaliana 2021
CHORALE ANTSASOA-NOELY ERAN-TANY


krismasim-pifaliana 2021
CHORALE ANTSASOA- tanana kely iray


krismasim-pifaliana 2021
CHORALE ANTSASOA- tonga ny tomponao


krismasim-pifaliana 2021
SEKOLY ALAHADY- MIFALIA-MIRAVOA


krismasim-pifaliana 2021
SLK-OMEO FITIAVANA AHO TOMPO


SEKOLY ALAHADY 
ALLELUIA 2021

krismasim-pifaliana 2021
" mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo ; hoy izaho indray mifalia " fil 4,4 FJKM Peniela fitiavana: 13 taona

Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona." — Jaona 15 : 16

18 mai 2008 - 18 mai 2021

SEKOLY ALAHADY 2021: ALLELUIA

SEKOLY ALAHADY- SYNODAMPARITANY 2021

SEKOLY ALAHADY 2021: ALLELUIA

SEKOLY ALAHADY- SYNODAMPARITANY 2021