TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY FJKM PENIELA FITIAVANA PARIS ATSINANANA

LOHAHEVITRA BANJININA ny volana febroary 2023

 " "


"  Miverena amiko hianareo hoy Jehovah " (Zak 1: 3)
NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA MANARAKA:  

 Alahady 12 febroary 2023 @ 4 ora hariva
Alahadin'ny Baiboly
Misy asa sy fampaherezana


Alahady 19 febroary 2023 @ 4 ora hariva
Misy fandraisana ny fanasan'ny Tompo
KRISMASY FIADANANA 2022


ANTSAM-PANAHY CHORALE ANTSASOAFa an'i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin'ny firenen-tsamy hafa Izy" Sal 22,28


IRAY VOLAN'NY SEKOLY ALAHADY
IRAY VOLAN'NY SEKOLY ALAHADY: HIRA

Famangian'ny Mpitandrina Zaka Hary Masy ANDRIAMAMPIANINA, 
Filoha Mpanampy Birao Mpiandraikitra Foibe


ALAHADY 18 septambra 2022perikopa
PERIKOPA 2023
FANAZAVANA MOFON'AINA
FJKM Peniela fitiavana: 13 taona

Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona." — Jaona 15 : 16

18 mai 2008 - 18 mai 2021 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 40 TAONA SAFIF FJKM