TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY FJKM PENIELA FITIAVANA PARIS ATSINANANA

LOHAHEVITRA BANJININA ny volana jona 2024

 " "
Sujets de priEre-JUIN 2024" Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro " 1 Tes 5,5a
 
" car vous etes tous des fils de la lumière et des fils du jour" 1 Tes 5,5a PROCHAINS CULTES:  

 Dimanche 23 juin  2024 à 16h30
Alahadin'ny Sampana vokovoko mangaDimanche 30 juin 2024 à 16h30
Misy ankatoky ny fandraisanaperikopa
PERIKOPA 2024444
FANAZAVANA MOFON'AINA


MOIS DE MAI: SAMPANA SLK 2024IRAY VOLAN'NY DORKASY 2024
« Mankalazà an’i Jehovah amin'ny fanananao sy amin’izay voaloham-bokatrao rehetra » Ohabolana 3,9

Alahadin'ny taranaka sy ny fianakaviana 2024ALAHADY 17 MARSA2024KRISMASY FANOLORAN-TENA
Peniela fitiavana, 2023FJKM Peniela fitiavana: 15 taona

Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona." — Jaona 15 : 16

18 mai 2008 - 18 mai 2023 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY

 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY