TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY FJKM PENIELA FITIAVANA PARIS ATSINANANA

LOHAHEVITRA BANJININA ny volana mey 2023

 " "
SARY FANOMPOHAM-PIVAVAHANA

SARY FIARAHA-MISAKAFO
« ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samy hafa" » Asa 2,4a

NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA MANARAKA:  

 Alahady 28 mey 2023 @ 4 ora hariva
Pentekosta
Misy fandraisana ny fanasan'ny TompoAlahady 4 jona 2023 @ 4 ora hariva
Misy fandraisana ny fanasan'ny Tompo

Dorkasy 2023

perikopa
PERIKOPA 2023
FANAZAVANA MOFON'AINA


ALAHADIN'NY MPITANDRINA
19 fEBROARY 2023

KRISMASY FIADANANA 2022


ANTSAM-PANAHY CHORALE ANTSASOAFa an'i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin'ny firenen-tsamy hafa Izy" Sal 22,28


IRAY VOLAN'NY SEKOLY ALAHADY
IRAY VOLAN'NY SEKOLY ALAHADY: HIRA

Famangian'ny Mpitandrina Zaka Hary Masy ANDRIAMAMPIANINA, 
Filoha Mpanampy Birao Mpiandraikitra Foibe


ALAHADY 18 septambra 2022

FJKM Peniela fitiavana: 13 taona

Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona." — Jaona 15 : 16

18 mai 2008 - 18 mai 2021 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY

 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY