"Koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika" 2 Timoty 1:8a

 

"N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur." 2 Timothée 1:8a

 

 

Lohahevitra FJKM

Jolay

Manatrika ny mino ny Tompo

 

Hira fanevan'ny faha-10 taonan'ny SP37

FANANTENANA

« Mifalia amin’ny fanantenana, mihareta amin’ny fahoriana, mahareta amin’ny fivavahana » Romana 12 :12

 

1 - Fahasoavana sy fitahiana no mameno ny androm-piainanao

Novonjeny ianao satria tiana, ka nomeny izao fotoana izao

Mifalia satria tojo folo taona nitoriana

 

2 - Raha tsaroana sy hotadidiana ny andro lasa izay nodiavin

Tao ny tsiky, tao ny fahoriana, be no tsy efa izay tokony hatao

Miorena, aza miova, atsangano ny faneva

 

3 - Mbola maro ny asa miandry anirahan’ny Tompo anao

Mijoroa ka enjano ny sandry, ndeha torio ambarao ny antsonao

Mahareta, mivavaha, amafiso ny finoana

 

Isan’andininy :

Fanantenana no aoka ifalianao

Matokia, mijoroa, mahereza

Aza kivin’ny lala-mideza

Mitsangana ary dia mandehana

Mitsangana ary dia mandehana

Fa ny Tompo homba anao

 

Tonony sy Feony :

FELANIARY JOHARIHARISOA Andriantsima

 

 

Hira_10e_SP37.pdf

Hira_10e_SP37.mp3

Hira_10e_SP37_Instrum.mp3