TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY FJKM PENIELA FITIAVANA PARIS ATSINANANA

LOHAHEVITRA BANJININA ny volana febroary 2024

 " "
Sujets de priEre-FEVRIER 2024" Efa nanota izahay sady nanao meloka ary nanao ratsy sy niodina, eny efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay " Dan 9, 5
"Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles"  Dan 9,5PROCHAINS CULTES:  

 Dimanche 25 février 2024 à 16h30
Misy ankatoky ny fandraisana


Dimanche 3 mars 2024 à 16h30
Misy fandraisana ny fanasan'ny Tompo"Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny bokA" Mat 10,8a

Ho fanampiana ireo havantsika any Madagasikara izay mijaly amin’ny fitsaboana, dia manentana antsika tsirairay handray anjara amin’ny hetsika « fananganana Clinique FJKM », izay karakarain’ny FJKM Foibe.
Ny rohy fandraisana anjara moa dia: https://www.leetchi.com/fr/c/clinique-fjkm-1766433 


perikopa
PERIKOPA 2024444
FANAZAVANA MOFON'AINA


KRISMASY FANOLORAN-TENA
Peniela fitiavana, 2023

IRAY VOLAN'NY SAMPANA TANORA KRISTIANINA
Peniela fitiavana, NOVAMBRA 2023Famangian'ny Mpitandrina Zaka Hary Masy ANDRIAMAMPIANINA, 
Filoha Mpanampy Birao Mpiandraikitra Foibe


ALAHADY 18 septambra 2022

FJKM Peniela fitiavana: 15 taona

Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona." — Jaona 15 : 16

18 mai 2008 - 18 mai 2023 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY

 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY