TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY FJKM PENIELA FITIAVANA PARIS ATSINANANA

LOHAHEVITRA BANJININA ny volana marsa 2023

 " "

"Koa mananatra anareo aho mba hanao izay fangatahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka...  "  1 Tim 2:1-2
NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA MANARAKA:  

 Alahady 26 mars 2023 @ 4 ora hariva
Misy ankatoky ny fandraisana

Alahady 2 aprily 2023 @ 6 ora hariva
Misy fandraisana ny fanasan'ny Tompo
ALAHADIN'NY MPITANDRINA
19 fEBROARY 2023

KRISMASY FIADANANA 2022


ANTSAM-PANAHY CHORALE ANTSASOAFa an'i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin'ny firenen-tsamy hafa Izy" Sal 22,28


IRAY VOLAN'NY SEKOLY ALAHADY
IRAY VOLAN'NY SEKOLY ALAHADY: HIRA

Famangian'ny Mpitandrina Zaka Hary Masy ANDRIAMAMPIANINA, 
Filoha Mpanampy Birao Mpiandraikitra Foibe


ALAHADY 18 septambra 2022perikopa
PERIKOPA 2023
FANAZAVANA MOFON'AINA
FJKM Peniela fitiavana: 13 taona

Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona." — Jaona 15 : 16

18 mai 2008 - 18 mai 2021 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 40 TAONA SAFIF FJKM