TONGASOA ETO AMIN'NY TRANOKALAN'NY FJKM PENIELA FITIAVANA PARIS ATSINANANA

LOHAHEVITRA BANJININA ny volana mey 2024

 " "
Sujets de priEre-mey 2024« Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra " Jao 3: 5b
 
"En vérité , en vérité, je te le dis, à moins de naitre d'eau et d'Esprit, on peut entrer dans le royaume de Dieu" PROCHAINS CULTES:  

 Dimanche 19 avril  2024 à 16h30
Pentecote avec Sainte CèneDimanche 26 mai 2024 à 16h30
Misy fanomanam-panahy
VOKATRA SAMPANA SLK 2024

MOIS DE MAI: SAMPANA SLK 2024

perikopa
PERIKOPA 2024444
FANAZAVANA MOFON'AINA
IRAY VOLAN'NY DORKASY 2024
« Mankalazà an’i Jehovah amin'ny fanananao sy amin’izay voaloham-bokatrao rehetra » Ohabolana 3,9

Alahadin'ny taranaka sy ny fianakaviana 2024ALAHADY 17 MARSA2024KRISMASY FANOLORAN-TENA
Peniela fitiavana, 2023FJKM Peniela fitiavana: 15 taona

Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona." — Jaona 15 : 16

18 mai 2008 - 18 mai 2023 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY

 SOLFA ANIO


SOLFA HIRA FANEVA FAHA 50 TAONA-SAMPANA DORKASY