"Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de services, mais le même Seigneur; diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous." 1 Corinthiens 12:4-6

 

BIRAO 2019

 

BIRAO SAMPANA STK

Président : ROBERT Hermann Cooms

Vice-présidents : RAHARIJAONA Zaka Mahandry et ANDRIANDROVA Noary Fitiavana Samimamy

Secrétaires : RASOLOFO Haritiana et RAMALANJAONA Harilala

Trésorier : RAHARIJAONA Tiavina Fanomezantsoa

Secrétaire financier : RAMALANJAONA Andry

 

BIRAO SAMPANA DORKASY

Ny filoha : ANDRIAMANANTENA Patricia

Ny filoha mpanampy : RASOAMANANA Vola

Ny mpitantsoratry ny fivoriana : ANDRIAMAMPIANINA Lanto - Mussard Ulla

Ny mpitantsoratry ny vola : ROBERT Nida

Ny mpitahiry vola : RASELINARY Nanie

Ny mpanolo tsaina : RANDRIAMAHALEO Mbola

 

 

 

BIRAO 2015

SAMPANA STK

Filoha : RASOLOFO Tiana Domoina

Filoha mpanampy : RANOELISON Mamitiana

Filoha mpanampy : RAKOTONOELY Eva

Mpitantsoratra : RASOLOFO Haritiana

Mpitantsoratra : ANDRIAMIANDRAVOLA Rindra Tsiory

Mpitahiry vola : RAZAFIMANANTSOA Fenitra

Mpitahiry vola : RAMAHANDRY Vaholy

Mpitantsoratry ny vola : RAKOTOMALALA Liva

 

SAMPANA DORKASY

Filoha : RAZAFIMANANTSOA Bakoly

Filoha mpanampy : RASOAMANANA Vola Mpitan tsoratra 1: MUSSARD Ulla

Mpitan tsoratra 2 : ANDRIAMAMPIANINA Lanto

Mpitahiry vola : RAJAONARISON Felana

Mpitan tsoratra ny vola : ANDRIAMANANTENA Patricia

Mpanolo tsaina : RASELINARY Nanie

 

SAMPANA FIFOHAZANA

Filoha : Kanto Andriamiadana

Filoha Mpanampy : Eliane Rakotovololona

Mpitantsoratra : Clara Baillet

Mpitahiry vola : Antsa Létard

Mpitantsoratra vola : Oly Raharijaona

Mpanolotsaina : Zo Harilala Coom's

 

SAMPANA SEKOLY ALAHADY

Filoha : Hasina Rakotomalala

Filoha mpanampy: Christian Rasoamanana

Mpitantsoratra PV : Zo Ramamonjisoa

Mpitantsoratry ny vola : Rakotomalala Narindra

Mpanolotsaina : Andry Andriamanantena / Iharivola Ralitera

 

SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA

Filoha: Raharijaona Solonirina

Filoha mpanampy : Rajaonarivony Salama/ Andriamiadana Andry

Mpitantsoratra: Ramamonjisoa Solomahefa

Mpitahiry vola : Rakotondramanitra Mihamina

Mpitantsoratry ny vola: Tony Léonard

Mpanolotsaina: Rasolofo Thally/Ralambomaroson Andry