"Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan." Romains 8:28

 

 

FANOKANANA SY FANDRAISAN TANANA DIAKONA - ANDIANY "FAHAZAVANA" FJKM PENIELA FITIAVANA - 30 JUIN 2019

"Raha mbola manana ny mazava ianareo, dia minoa ny mazava, Mba ho tonga zanaky ny mazava." Jaona 12:36a

 

 

 

FANOKANANA SY FANDRAISAN TANANA DIAKONA - 2015

 

Rtoa ANDRIAMANANTENA Patricia

Rtoa RAJOEL Annick

Rtoa RAKOTOMALALA Hasina

Rtoa RAKOTONDRAMANITRA Soahanitra

Rtoa RAKOTONOELY Eva

Rtoa RAMAMONJISOA Zo

Rtoa RAMANANTSALAMA Clara

Rtoa RASOLOFO Domoina

Rtoa RAZAFIMANANTSOA Bakoly

 

Atoa ANDRIAMANANTENA Andry

Atoa ANDRIAMBELOMIADANA Fenomanjatosoa

Atoa ANDRIAMIADANA Andry

Atoa RAKOTOMALALA Fanomezantsoa

Atoa RAKOTONDRAMANITRA Mihamina

Atoa RAMANANTSALAMA Hery

Atoa RANOELISON Mamitiana

Atoa RASOLOFO Nirina

Atoa RAZANAKOTO Hery Idealy