"Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan'ny vokatrareo, mba homen'ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin'ny anarako na inona na inona." Jaona 15:16

 

"Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera." Jean 15:16

 

Pasteur

Jean D'Elinivo Emmanuel

 

 

Mpitantsoratra

 

Rtoa RAJOEL Annick

 

Rtoa RAKOTONDRAMANITRA Soahanitra

 

 

Mpitahiry vola

Atoa RAKOTOMALALA Fanomezantsoa

 

 

Mpitantsoratry ny vola

Atoa RAZANAKOTO Hery Idealy

 

 

Mpanolo-tsaina

 

Atoa RASOLOFO Nirina

 

Rtoa RAMANANTSALAMA Clara